Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

bezNiego
I wiesz? chciałabym, by on kiedyś żałował, że mógł mnie mieć - a nie miał. żeby kiedyś zobaczył, co stracił.
— naasty.soup
Reposted fromnaasty naasty viasilkdreams silkdreams
bezNiego
Bardzo Cię podziwiam, jeżeli nie tęsknisz za naszymi rozmowami, jeżeli w ogóle o tym nie myślisz, nie chciałbyś do tego wrócić i niczego Ci nie szkoda.
bezNiego
9360 fecf
Reposted frommaybelater maybelater viaonebreath onebreath
bezNiego
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viasilkdreams silkdreams
bezNiego
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viasilkdreams silkdreams
0324 1ff7

ekjohnston:

sassyrebelinpearls:

PLEASE

This is one of the best things that has EVER HAPPENED ON LIVE TELEVISION. You could not write this. People would say you were being too fanciful or ridiculous. The best things happen in real life.

William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.

bezNiego
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viasilkdreams silkdreams
bezNiego
8646 6bfc
Reposted fromwerterowska werterowska viasilkdreams silkdreams
bezNiego
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaonebreath onebreath
bezNiego
3086 09df
Reposted fromiamstrong iamstrong

April 03 2015

bezNiego
5645 0b47
bezNiego
bezNiego
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viaoutline outline

This is how you lose her.

You lose her when you forget to remember the little things that mean the world to her: the sincerity in a stranger’s voice during a trip to the grocery, the delight of finding something lost or forgotten like a sticker from when she was five, the selflessness of a child giving a part of his meal to another, the scent of new books in the store, the surprise short but honest notes she tucks in her journal and others you could only see if you look closely.

You must remember when she forgets.

You lose her when you don’t notice that she notices everything about you: your use of the proper punctuation that tells her continuation rather than finality, your silence when you’re about to ask a question but you think anything you’re about to say to her would be silly, your mindless humming when it is too quiet, your handwriting when you sign your name in blank sheets of paper, your muted laughter when you are trying to be polite, and more and more of what you are, which you don’t even know about yourself, because she pays attention.

She remembers when you forget.

You lose her for every second you make her feel less and less of the beauty that she is. When you make her feel that she is replaceable. She wants to feel cherished. When you make her feel that you are fleeting. She wants you to stay. When you make her feel inadequate. She wants to know that she is enough and she does not need to change for you, nor for anyone else because she is she and she is beautiful, kind and good.

You must learn her.

You must know the reason why she is silent. You must trace her weakest spots. You must write to her. You must remind her that you are there. You must know how long it takes for her to give up. You must be there to hold her when she is about to.

You must love her because many have tried and failed. And she wants to know that she is worthy to be loved, that she is worthy to be kept.

And, this is how you keep her.

(via

justinancheta

)

THIS

(via

thisisnotmyfairytaleendingg

)

bezNiego
😂
Reposted fromweightless weightless viaAmericanlover Americanlover
8937 9f35 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutline outline
bezNiego
0704 3f6c
Reposted fromoutline outline viaprettyfoods prettyfoods
bezNiego

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vianivea nivea
bezNiego
2500 b5a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadailylife dailylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl